Niedotlenienie jest silnym czynnikiem sprzyjającym przerzutom nowotworu. Odkrycie to identyfikuje nowe możliwości interwencji terapeutycznej w zapobieganiu i postepowaniu przy przerzutach nowotworowych („Hypoxia: Signaling the Metastatic Cascade” Erin B. Rankin, Jin-Min Nam, Amato J. Giaccia, Cell Reports, Vol. 2, Issue 6, P295-304, June 2016).

 

Podawanie tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia zwiększa migrację jego cząstek do komórek organizmu, co powoduje ich dotlenienie sprzyjając naturalnej regeneracji i rozwojowi.

22 maja 2023

Tlenoterapia w zapobieganiu przerzutom nowotworowym

Social Media

Ważne

DZISIAJ ZDROWIE JEST W TWOIM ZASIĘGU TLENOTERAPIA  HIPERBARYCZNA   ZDRÓJ

TLENOTERAPIA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

JEDYNA TWARDA KOMORA W REGIONIE

RODO