Tlenoterapia hiperbaryczna wywołuje znaczną poprawę pamięci, funkcji wykonawczych, szybkości przetwarzania informacji i ogólnych wyników poznawczych u pacjentów cierpiących na przewlekłe zaburzenia neuropoznawcze wywołane doznanym urazowym uszkodzeniem mózgu (TBI). Poddawanie pacjentów zabiegom dostarczania tlenu w warunkach zwiększonego ciśnienia indukuje procesy tworzenia się nowych połączeń w mózgu i przywracanie jego mikrostruktury, prowadząc do naprawy przewlekle upośledzonych funkcji mózgu. Zwiększenie integralności struktury mózgu następuje również u pacjentów poddawanych terapii nawet wiele lat po doznanym urazie.

Sigal Tal, Amir Hadanny, Efrat Sasson, Gil Suzin, Shai Efrati, (2017). Hyperbaric Oxygen Therapy Can Induce Angiogenesis and Regeneration of Nerve Fibers in Traumatic Brain Injury Patients. Front. Hum. Neurosci., doi.org/10.3389/fnhum.2017.00508 

Boussi-Gross, R., Golan, H., Fishlev, G., Bechor, Y., Volkov, O., Bergan, J., et al. (2013). Hyperbaric oxygen therapy can improve post concussion syndrome years after mild traumatic brain injury - randomized prospective trial. PLoS ONE 8:e79995. doi: 10.1371/journal.pone.0079995

27 listopada 2021

Hiperbaryczna terapia tlenowa służy poprawie funkcji mózgu i jakości naszego życia

Social Media

Ważne

DZISIAJ ZDROWIE JEST W TWOIM ZASIĘGU TLENOTERAPIA  HIPERBARYCZNA   ZDRÓJ

TLENOTERAPIA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

JEDYNA TWARDA KOMORA W REGIONIE

RODO